Onze visie & missie

 

Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. Om die duurzame toekomst vorm te geven, staan we voor grote uitdagingen. Grote opgaves die breed spelen, moeten lokaal worden opgelost. Het gaat bijvoorbeeld om toegang tot betaalbare en geschikte woon- en werkruimte en tot ruimte voor ­sociale en culturele activiteiten. Of om het begrip tussen mensen met verschillende talen en culturen. Ook wordt aan Mariahoeve en Marlot gevraagd een bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem van de klimaatverandering en aan de versterking van de biodiversiteit.

 

Lokale oplossingen

In de wijk moeten bewoners en lokale ondernemers, samen met de overheid en het bedrijfsleven, hier oplossingen voor vinden. Om dit te kunnen doen, ­moeten bewoners en lokale ondernemers samenwerken en kennis en capaciteit opbouwen om oplossingen te kunnen vinden die passen in de wijk. Gemakkelijke toegang tot data en informatie ten behoeve van sociaal ondernemerschap is cruciaal. 

 

 

Samen sterk

GCWijk25 hecht aan het versterken van de specifieke kenmerken van ­Mariahoeve als Parkwijk en aan de versterking van de verbinding tussen ­Mariahoeve en ­Marlot. ­Sociale cohesie en de versterking van de lokale, circulaire economie van onze wijk staan voorop. Ethisch en integer ondernemerschap is een voorwaarde voor het bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst voor onze wijk.

 

Samen vormgeven

Tenslotte vraagt een groot beroep op de lokale gemeenschap om versterking van lokale zeggenschap over de inrichting van de wijk en om juridische bescherming om sociaal en ethisch ondernemerschap een kans te geven. Met de inrichting en versterking van de Gebiedscoöperatie kunnen we hieraan bijdragen. 

 

Onze missie

 

  • GCWijk25 richt zich expliciet op het algemeen wijkbelang.
  • GCWijk25 creëert goede randvoorwaarden voor de versterking van Mariahoeve en Marlot als een gezonde, inclusieve, bruisende en duurzame Parkwijk.
  • GCWijk25 werkt aan een samenleving van gelijken waarin iedereen medeverantwoordelijk is en ieder naar vermogen bijdraagt.
  • GCWijk25 beoogt een volwaardige en professionele gespreks- en samenwerkingspartner te zijn en met een groeiend aantal leden in toenemende mate een legitieme wijkvertegenwoordiger te worden.